Coinfección por entamoeba histolytica y blastocystis spp. Diagnosticada por pcr en pacientes con criptosporidiosis

Student thesis: Bachelor Thesis

Abstract

Date of Award2017
Original languageSpanish

Cite this

Coinfección por entamoeba histolytica y blastocystis spp. Diagnosticada por pcr en pacientes con criptosporidiosis
Luis Andrey, G. V. (Author), Valenzuela Antelo, O. (Director). 2017

Student thesis: Bachelor Thesis