"Fenómenos luminiscentes asociados a defectos intrínsecos y extrínsecos en fósforos de aluminato de calcio, estroncio e hidroxilapatita"

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2021
Original languageSpanish

Cite this

'