Interacción de quercetina con monocapas de dipalmitoilfosfatidilcolina (dppc) como modelo de membrana celular

Student thesis: Bachelor Thesis

Abstract

Date of Award2011
Original languageSpanish

Cite this

Interacción de quercetina con monocapas de dipalmitoilfosfatidilcolina (dppc) como modelo de membrana celular
Leonardo Ibor, R. O. (Author), Valdés Covarrubias, M. A. (Director). 2011

Student thesis: Bachelor Thesis