Sobreexpresión recombinante de la mutante ser153/gly de la hemolisina termolábil dependiente de lecitina de vibrio parahaemolyticus

Student thesis: Bachelor Thesis

Abstract

Date of Award2019
Original languageSpanish

Cite this

Sobreexpresión recombinante de la mutante ser153/gly de la hemolisina termolábil dependiente de lecitina de vibrio parahaemolyticus
Michelle Adriana, G. G. (Author), López Zavala, A. A. (Director). 2019

Student thesis: Bachelor Thesis