Translational cancer research comes of age in Latin America

A. S. Llera, O. L. Podhajcer, M. M. Breitenbach, L. Santini, B. Muller, A. Daneri-Navarro, C. A. Velázquez, N. Artagaveytia, J. Gómez, M. S. Frech, T. Brown, T. Gross

Producción científica: Contribución a una revistaReseña científicarevisión exhaustiva

5 Citas (Scopus)
Idioma originalInglés estadounidense
PublicaciónScience Translational Medicine
DOI
EstadoPublicada - 23 dic. 2015

Citar esto