"Fenómenos luminiscentes asociados a defectos intrínsecos y extrínsecos en fósforos de aluminato de calcio, estroncio e hidroxilapatita"

    Tesis doctoral

    Fecha de lectura2021
    Idioma originalEspañol

    Citar esto

    '