"Nanoscale dose distribution around a gold nanoparticle embedded in wáter (an analytical approach)"

    Tesis doctoral: Tesis de máster

    Fecha de lectura2014
    Idioma originalEspañol

    Citar esto

    '